Dienstverlening

Advies voor ondernemers

Zakelijk juridisch advies

Wilt u goed voorbereid uw bedrijf starten? Wilt u goed om kunnen gaan met juridische problemen? Heeft u een zakelijk conflict met juridische gevolgen?

Als ondernemer wordt u ongetwijfeld regelmatig geconfronteerd met juridische vragen en problemen. Dan is het verstandig om een juridisch specialist te raadplegen. Wij denken graag met u mee en geven passend advies voor uw situatie.

Dat kan natuurlijk een klant zijn die niet betaalt, maar ook specifieke ondernemingsrechtelijke kwesties kunnen zich aandienen.

Het starten of wijzigen van de structuur van een onderneming

Als u een eigen bedrijf wilt opstarten of uw onderneming wilt herstructureren, moet u een heleboel beslissingen nemen. Welke rechtsvorm is voor u de beste keuze? Wat zijn de fiscale gevolgen? Wat betekent een wijziging voor uw aansprakelijkheid? Dienen uw algemene voorwaarden te worden aangepast?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als u bij het besturen van uw onderneming te grote risico’s neemt of de grenzen van behoorlijk bestuur overschrijdt, kunt u daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op basis van de bestuurdersaansprakelijkheid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het plegen van frauduleuze handelingen of aan het niet afsluiten van de voor berijfsvoering vereiste verzekeringen.

Aansprakelijkstelling kan overigens alleen gebeuren door de rechtspersoon zelf.

Eventuele derden die door het handelen van de bestuurder zijn benadeeld, dienen hun schade te verhalen door middel va het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad. Een voorbeeld van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is het aangaan van verplichtingen namens de vennootschap terwijl de bestuurder ervan op de hoogte is dat de vennootschap niet binnen redelijke termijn in staat is haar verplichtingen na te komen. Een ander voorbeeld is het voortzetten van de onderneming nadat het bedrijf technisch failliet is verklaard.

Fusie en overname

Als u een bestaand bedrijf wilt overnemen, kan dat op verschillende manieren. Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan welke manier voor u het meest geschikt is. En bent u de verkopende partij? Dan is het van groot belang dat u de koopsom uiteindelijk ook ontvangt. Het komt regelmatig voor dat er problemen ontstaan doordat geen waterdichte afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het winstafhankelijk maken van (een deel van) de koopsom.

Het is daarom altijd verstandig om uzelf vanaf het allereerste begin te verzekeren van deskundige juridische begeleiding c.q. advisering.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.