Dienstverlening

Sociaal verzekeringsrecht

Sociaal verzekeringsrecht

Om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van een sociale verzekeringswet, dient u uiteraard te voldoen aan de criteria die in de diverse wetten zijn vastgelegd. Op basis van die wetten zijn verder richtlijnen gebaseerd, waaraan de uitkerende instanties zich dienen te houden.

Welke sociale zekerheidswetten zijn er?

Er zijn diverse sociale zekerheidswetten op te noemen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • WerkloosheidsWet (WW)
  • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong)
  • Participatiewet
  • Algemene NabestaandenWet (ANW)
  • Algemenen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Ziekenfondswet
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Kinderbijslagwet
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Heeft u een advocaat nodig om bezwaar te maken tegen een beslissing?

Iedereen kan bezwaar maken tegen een beslissing van een uitkerende instantie, ook heeft men geen advocaat nodig om bij de rechtbank te procederen, zelfs niet bij de Centrale Raad van Beroep. Toch kan het vaak verstandig zijn een advocaat te raadplegen die ervaring heeft op het gebied van het sociale verzekeringsrecht.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.