Letselschade

Letselschadeadvocaat

Heeft u een letselschadeadvocaat nodig?

Bent u slachtoffer van een ongeval of medische fout? Heeft u letselschade opgelopen? Weet u niet hoe te handelen? Maakt u zich zorgen over de afwikkeling van uw schade? Wilt u zich kunnen focussen op uw herstel, maar leiden de juridische zaken u af? Heeft u als gevolg hiervan problemen met uw werkgever of de uitkerende instantie?

Dan heeft u een letselschadeadvocaat nodig. Mr. Harry Hilkens en mr. Lennard Pelzer zijn letselschade specialisten. Zij nemen u deze zorgen volledig uit handen.

Wat valt onder letselschade?

Letselschade is alle financiële schade die ontstaat nadat u lichamelijke en/of psychische klachten heeft opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Gemiste (toekomstige) inkomsten, reiskosten, huishoudelijke hulp en medische kosten zijn voorbeelden van materiële schade die voor vergoeding in aanmerking komen. Smartengeld is een ander woord voor immateriële schade en dit komt ook voor vergoeding in aanmerking. Enkele voorbeeldsituaties waarbij u letselschade kan oplopen zijn een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of schade door een misdrijf zoals een (zware) mishandeling.

Wanneer letselschadeadvocaat inschakelen?

Wanneer u slachtoffer bent van letselschade kunt u een advocaat inschakelen om te achterhalen of u recht heeft op schadevergoeding. De letselschadeadvocaat zal bepalen wie aansprakelijk is en berekent de hoogte van de schadevergoeding. Hij zal namens u onderhandelen met de advocaat van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Uw letselschadeadvocaat brengt ook de (medische) consequenties van het ongeval in kaart. Wanneer de aansprakelijke partij de schade ontkent of te weinig schadevergoeding wil betalen, kan uw advocaat bovendien de kwestie voorleggen aan de rechter door een procedure op te starten bij de rechtbank.

Wie betaalt de letselschadeadvocaat?

Is een tegenpartij aansprakelijk dan is de rechtshulp geheel gratis op grond van de wet, omdat de wet nu eenmaal bepaalt dat de aansprakelijke partij de kosten van de rechtshulp dient te betalen. De wetgeving en uitspraken van rechters zijn er in Nederland op gericht om de benadeelde van een ongeval zoveel mogelijk te beschermen. Om u hierover concreet te informeren kunt u altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend intakegesprek.

Welke voordelen heeft dit voor u?

U hoeft zich geen zorgen te maken over de zakelijke afwikkeling van uw schade, zodat u volledig kunt focussen op uw herstel. U kunt erop vertrouwen dat alle aspecten van uw schade in de afwikkeling worden meegenomen. Vaak brengt een letselschade tevens problemen met de werkgever of uitkerende instantie met zich mee. Ook in die situatie kunt u een beroep op ons doen.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.