Letselschade

Advocaat verkeersongevallen

Letselschade door een verkeersongeval

Het kan gebeuren dat u betrokken raakt bij een verkeersongeval. Als gevolg van het ongeval kunt u lichamelijke verwondingen oplopen, maar ook financiële schade lijden en emotionele stress ervaren. In een dergelijke situatie is het inschakelen van een advocaat verkeersongevallen verstandig. Een advocaat kan u begeleiden bij het verwerken van de gevolgen van het ongeval en u juridisch advies geven.

Schadevergoeding verkeersongeval

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval en u letselschade heeft opgelopen, heeft u recht op een schadevergoeding als een andere betrokkene aansprakelijk is voor het ongeval. Letselschade kan bestaan uit lichamelijk of geestelijk letsel. De kosten van juridische bijstand zijn voor de aansprakelijke partij. De hoogte van de schadevergoeding en het smartengeld is afhankelijk van de situatie en kan dus verschillen. 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van uw schade. Ook is het verstandig om uw klachten te laten vastleggen door een arts. Onze advocaat verkeersongevallen kan u helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het aansprakelijk stellen van de juiste partij.

Schadevergoeding per situatie

Er zijn verschillende situaties van letselschade bij verkeersongevallen denkbaar. We hebben vier veel voorkomende situaties voor u uitgelicht:

1. Kinderen jonger dan 14 jaar

Als er sprake is van een aanrijding tussen een motorvoertuig en een kind jonger dan 14 jaar, is discussie over de aansprakelijkheid nauwelijks van belang. Bij een dergelijke aanrijding wordt ervan uitgegaan dat de bestuurder van het motorvoertuig altijd aansprakelijk is, behalve als het kind het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt (wat dan wel door de bestuurder bewezen moet worden). Dit komt amper voor in de praktijk.

Indien een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder plaatsvindt, moet minstens 50% van de schade van de voetganger/fietser worden vergoed, tenzij overmacht kan worden bewezen. Dat laatste komt ook niet of nauwelijks voor. Natuurlijk kan uw schade in dit geval ook voor 100% worden vergoed indien u zelf geen eigen schuld heeft.

2. Aanrijding tussen twee motorvoertuigen

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen (bijvoorbeeld auto’s en/of motoren) is de schuldvraag wel van belang. Maar ook als u door uw eigen gedrag gedeeltelijk heeft bijgedragen aan het ongeval, is er vaak voldoende aanleiding om een en ander nader te laten onderzoeken. Vaak heeft u toch recht op schadevergoeding, terwijl u misschien denkt dat niet het geval is.

3. Inzittenden bij een aanrijding

Bent u inzittende van een motorvoertuig (of duopassagier), dan heeft u bijna altijd recht op schadevergoeding. Immers, óf de chauffeur met wie u meereed, óf de tegenpartij was fout,  en dus aansprakelijk. Dit geldt ook voor gezinsleden van de chauffeur.

4. Wat als de veroorzaker van het ongeval doorrijdt?

Het komt regelmatig voor dat de veroorzaker van een ongeval doorrijdt zonder zijn identiteit bekend te maken, of niet verzekerd is. In een dergelijke situatie kunt u zich tot het Waarborgfonds Motorverkeer wenden. Het Waarborgfonds zal dan de aansprakelijkheid beoordelen en zo nodig verder afwikkelen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Smartengeld na ongeval

Naast de vergoeding voor kosten die voortkomen uit de schade, zoals medische kosten, reparatiekosten en verlies van inkomen, kan er ook smartengeld worden toegekend voor het verdriet en de pijn die u ervaart als gevolg van dit ongeval. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt er rekening gehouden met alle aspecten van het ongeval. De aard, ernst en duur van het letsel zijn enkele factoren die de hoogte van het smartengeld bepalen. Het uiteindelijke bedrag is echter per situatie verschillend. Het is daarom belangrijk dat u hulp inschakelt van een letselschadeadvocaat zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Schakel een advocaat verkeersongevallen in

Ook in andere dan de hierboven beschreven situaties kan recht op schadevergoeding ontstaan. Het is dan ook altijd zinvol om vrijblijvend contact met ons op te nemen als u slachtoffer bent geworden in een verkeersongeval. Onze advocaat verkeersongevallen bekijkt graag welke mogelijkheden er voor u zijn om uw schade te verhalen.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.