Letselschade

Letselschadeadvocaat medische fout

Letselschade door een medische fout

Geen enkele arts zal u voorafgaande aan een behandeling of ingreep kunnen garanderen dat deze het gewenste resultaat zal opleveren.

Een arts moet echter wel aan bepaalde verplichtingen voldoen om de kans op succes zo optimaal mogelijk te maken:

Informatieverplichting

Zo is het van belang dat uw arts u voldoende informeert over de mogelijke gevolgen van een ingreep, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het wel of niet ondergaan van een behandeling/ingreep.

Inspanningsverplichting

Uw arts heeft de verplichting om alles te doen wat in zijn macht ligt om het gewenste resultaat te bereiken. Maakt een arts bij de uitvoering van een behandeling/ingreep een fout, die voorkomen had kunnen worden, dan kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade.

Is er sprake van een medische fout?

Denkt u slachtoffer te zijn van onjuist medisch handelen, maakt u dan gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen u dan uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Indien wenselijk, kan de situatie ter beoordeling worden voorgelegd aan onze medisch adviseur.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.