Dienstverlening

Arbeidsrecht

Wat te doen bij (dreigend) ontslag?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij u zich verbindt om in dienst van een werkgever, tegen loon, gedurende enige tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn wettelijk geregeld in ons Nederlands Burgerlijk Wetboek en in aanverwante wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen collectieve afspraken worden neergelegd in een zogeheten CAO (collectieve arbeidsovereenkomst).

Is een mondelinge arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om het bestaan van wederzijdse rechten en plichten te kunnen bewijzen, is het echter raadzaam de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Bovendien roepen bepaalde bedingen, zoals bijvoorbeeld een proeftijdbeding of een concurrentie- en boetebeding, alleen verplichtingen in het leven als ze schriftelijk zijn vastgelegd.

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever?

Helaas leidt het aangaan (of verbreken) van een arbeidsovereenkomst soms tot conflicten, waar partijen gezamenlijk niet uitkomen. In zulke gevallen is het verstandig om Hilkens Advocaten in te schakelen.

Vraag tijdig advies

Wij treden adviserend voor u op in een conflict en samen met u zoeken wij naar een manier om tot een oplossing van het conflict te komen. Wij zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, waardoor we adequaat kunnen adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van ontslagvergoedingen. En mocht er uiteindelijk toch een gerechtelijke procedure dienen te worden gevoerd, dan kunnen wij ook daarin de juiste begeleiding en bijstand bieden.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.