Dienstverlening

Arbeidsrecht

Loonvordering bij uitblijven van salarisbetaling

Indien uw werkgever uw salaris niet betaalt, kan dat diverse oorzaken hebben.

Als er sprake is van een ongeoorloofde oorzaak kunt u wegens vertragingsschade wettelijke verhoging en wettelijke rente vorderen over het achterstallige loon. Indien u uw salaris niet (tijdig) ontvangt, kunnen wij uw werkgever schriftelijk aanmanen.

Wat als uw werkgever niet reageert op uw aanmaning?

Reageert uw werkgever niet op de aanmaning om het loon alsnog te betalen, dan kunnen wij een loonvordering voor u indienen bij de kantonrechter of bij de president van de rechtbank (voorzieningenrechter) in een zogenaamd kort geding.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.