Dienstverlening

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding tussen de werkgever en de werknemer moet schriftelijk worden aangegaan.

Het opnemen van een concurrentiebeding kan voor uw werkgever van belang zijn, als deze aanzienlijke schade zal lijden als u concurrerende handelingen gaat verrichten. Als een concurrentiebeding wordt opgenomen, dienen de concurrerende activiteiten zo specifiek mogelijk te worden benoemd.

Wat als een concurrentiebeding u belemmert?

Het overeenkomen van een concurrentiebeding kan ertoe leiden dat u in belangrijke mate wordt belemmerd om na beëindiging van uw dienstverband elders werkzaam te zijn, waardoor u met werkloosheid of “minder” werk genoegen moet nemen. In dat geval kan door de rechter bepaald worden dat uw werkgever een schadevergoeding verschuldigd is.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.