Schadevergoeding als gevolg van letsel: altijd al zo geweest?

Schadevergoeding als gevolg van letsel

Tot in het begin van de vorige eeuw was het uitgangspunt van het recht dat iedereen die schade leed, pech had. Schadevergoeding als gevolg van letsel was dus verre van de standaard. De veroorzaker van de schade behoefde deze vaak niet te vergoeden. Slechts in heel duidelijke situaties, met name wanneer een wettelijke regel werd overtreden, was dat anders. Vanaf 1919 kwam daarin verandering, maar het duurde tot 1987 voordat er wat betreft de benadeelde partijen een duidelijke kentering op gang kwam.

In dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat de kosten van rechtsbijstand ook gezien dienden te worden als schade die door de veroorzakende partij vergoed moest worden. Vanaf dat moment konden mensen zich tot een advocaat wenden die hun kon bijstaan, zonder dat zij bang behoefden te zijn voor de kosten. Men ontving schadevergoeding als gevolg van letsel, uiteraard alleen als de aansprakelijkheid werd erkend.

schadevergoeding quote


Waar in 1919 de Hoge Raad een uitspraak deed die het aansprakelijkheidsrecht aanzienlijk deed uitdijen, gebeurde dat eind vorige eeuw opnieuw, mede onder invloed van het in 1993 in werking getreden nieuw Burgerlijk Wetboek. Het begrip billijkheidscorrectie werd een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, evenals de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor fietsers en voetgangers en uitbreiding van de aansprakelijkheid van de werkgever.

Mijn toewijding aan het letselschaderecht

Vanaf dat ik advocaat werd in 1979, heb ik mij al erg aangetrokken gevoeld tot het aansprakelijkheidsrecht. Nadat de specialistenvereniging voor letselschade advocaten (LSA) kort na 1987 werd opgericht, heb ik me direct als lid aangemeld. Echter, om volwaardig lid te worden, diende ik eerst een opleiding te volgen aan de Grotius Academie bij de universiteit Nijmegen. Dat viel niet mee, om na een aantal jaren in de praktijk toch weer in de studiebanken te zitten. Voor het op een goede wijze uitoefenen van de praktijk als letselschade advocaat is die opleiding echter onontbeerlijk. Ook daarna worden door de LSA hoge eisen gesteld aan het voortzetten van het lidmaatschap, met name opleidingseisen en het opbouwen van ervaring.

letselschade quote


Veranderingen in de letselschadepraktijk

In 2022 is de dagelijkse praktijk van de letselschade advocaat dan ook heel anders dan 30 jaar geleden. Verzekeraars, waarmee we meestal in discussie zijn, zijn momenteel terughoudend in hun schadebeleid. Tegelijkertijd wordt de verkrijging van een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het UWV steeds ingewikkelder.

De ervaring opgedaan in meer dan 35 jaar letselschade praktijk is thans een goede basis om deze praktijk te continueren. Sinds enkele maanden is dan ook Lennard Pelzer, een jonge advocaat, tot ons kantoor toegetreden. Hij is op dit moment, net als ik ruim 25 jaar geleden, bezig met de Grotius Academie om uiteindelijk volwaardig lid te worden van de specialistenvereniging, de LSA. De opgebouwde ervaring komt hem daarbij goed van pas. Naast deze mooie ontwikkeling is het nog steeds zo dat ik als “oude” garde nieuwe zaken aanneem, behandel en afwikkel.

Dit blogbericht is geschreven door:

foto harry hilkens

“In één seconde kan uw leven totaal anders worden. Een ongeluk kan heel veel impact hebben, waardoor werk of uitkering verandert, of thuis hulp nodig is. Harry Hilkens is al 35 jaar specialist in letselschade en alles dat hierbij komt kijken.

In contact komen? Dat kan door te mailen naar H.hilkens@hilkens.nl of door te bellen naar 0475 – 485 080.

Meer om te ontdekken

Echte letselschade in de jungle

Echte letselschade in de jungle

In het populaire TV-programma Echte Meisjes in de Jungle viel onlangs te zien dat deelneemster Esmee Ipema letselschade opliep. Zij werd geduwd