Dienstverlening

Personen- en familierecht

Wat te doen bij onder curatelestelling

Soms is iemand niet voldoende in staat om zelfstandig zijn of haar belangen behoorlijk waar te nemen. Als dat het gevolg is van een geestelijke stoornis, gewoonte van drankmisbruik of verkwisting, kan die persoon onder curatele worden gesteld. Curatele is een beschermingsmaatregel die met zich meebrengt dat de onder curatele gestelde de handelingsbekwaamheid wordt ontnomen.

Verzoek bij de rechtbank

Het verzoek om iemand onder curatele te stellen kan bij de rechtbank worden ingediend door de betrokkene zelf, zijn of haar levensgezel of zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad.

Indien u dat wenst, informeren wij u graag over de inhoud van ondercuratelestelling, de gevolgen daarvan en de procedure die daaraan voorafgaat.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.