Dienstverlening

Personen- en familierecht

Ouderlijk gezag

Als ouders bent u van rechtswege belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over uw minderjarige kinderen.

Het ouderlijk gezag houdt de verplichting en het recht in om voor de kinderen te zorgen en de kinderen op te voeden. Ook na uw echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag in beginsel bestaan, ongeacht bij wie van de ouders de kinderen gaan wonen.

Is er onenigheid over het ouderlijk gezag?

Als echter onenigheid ontstaat over de uitvoering van dit gezamenlijk ouderlijk gezag, kan de rechter om een beslissing worden gevraagd.

Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten in het kader van het ouderlijk gezag.

Heeft u juridisch advies nodig?

Maak dan nu een afspraak. In alle gevallen is een eerste gesprek gratis en vrijblijvend.